Fröhliche Weihnachten

Weihnachten_2015Ich wünsche allen Kunden, Freunden und Lesern des Bautimeblogs
besinnliche , aber auch fröhliche Weihnachtstage!

Lütt Hein
    
Lütt Hein speelt geern mol Wiehnachtsmann,
treckt Vadder sien old Krempel an,
de Knecht sien Jack,
een griesen Hoot,
so kloppt he, mit de Backen root,
an all de Dören un Finstern an
un bielt so as een Wiehnachtsmann.

Bi Möllers, dor is he noch nich west,
dor sünd veel Knieper un veel Gäst.
De will he mol bannig verfehren
un richtig dat Beden lehren.

Kiek dor, achter de Eck,
steiht dor nich de richtige Wiehnachtsmann?
Lütt Hein warrt so slecht to Moot.
Een Stevel stickt in deepe Snee.
De Boort is em no achtern rutscht.
So kummt he bi sien Moder an,
as arme, lütte Wiehnachtsmann.

De Ogen rot, de Nääs de löppt.
“Lütt Hein, wat is di denn bemött?“
“Ach Moder, ik bin rein ut de Puust.
Knecht Ruprecht stünn bi Möllers Huus.
Un wenn he kümmt denn loop ik allens wat ik kann,
denn he is doch de richtige Wiehnachtsmann“.
(Verfasser unbekannt)

Bildquellenangabe:    NicoLeHe  / pixelio.de